ACCESSORIS PER A LA TEMPERATURA CONTROLADA

Disposem de la més àmplia varietat d'accessoris per a la cadena de fred perquè el seu transport a temperatura controlada compleixi sempre amb els requeriments.

Perquè necessites els accessoris a temperatura controlada?

Els accessoris per a la logística a temperatura controlada són components clau per a assegurar que els productes sensibles a la temperatura, com els productes farmacèutics, aliments, productes biològics, entre altres, es mantinguin en condicions adequades durant el transport i emmagatzematge.

Aquests accessoris són essencials per a mantenir la cadena de fred, ja que ajuden a protegir els productes de fluctuacions de temperatura que poden afectar la seva qualitat i seguretat.

consulti la nostra gamma d'accessoris per a la logística a temperatura controlada

Acumuladores flexibles para temperaturas positivas

ACumulador flexible

+2ºc + 8ºc

Econòmic

Gel no tòxic, sense colorants ni additius
totalment innocu en cas de vessament
i contacte amb els productes

Puede ser desechado en cualquier  contenedor convencional. Puede ser utilizado como acumulador de cargas positivas (calor) en un rango de entre 15ª y 25ºC.

Acumuladors rígids per a temperatures positives

Acumuladores rígidos para temperaturas positivas o negativas

+2ºc + 8ºc

Reutilitzable

Solució eutèctica a base d’aigua
i Glicol no tòxica. Format molt resistent
a la compressió.

Evita la deformació de l’acumulador una vegada congelat possibles trencaments i vessaments, permet una reutilització intensiva.

Acumuladors rígids per a temperatures negatives

Acumuladores rígidos para temperaturas positivas o negativas

+2ºc + 8ºc

Reutilitzable

Gel eutèctic no tòxic, formulat per a
aconseguir temperatures de conservació
al voltant de -21 °C

Fabricat en HDPE molt resistent a la compressió a baixes temperatures i permet una àmplia reutilització, pot estar en contacte amb aliments.

Fundes Isotèrmiques

Fundas o mantas Isotérmicas cubre pallet

Reutilitzable

Mantes isotèrmiques cobreix pallet, ideals per a protegir la mercaderia d’impactes curts de temperatures positives o negatives. En format americà i europeu.
Les nostres fundes isotèrmiques són personalitzables, reutilitzables i adaptables a tota mena de pallet o embalatge

Registradors de temperatura

Registradores de tempera o dataloggers

Seguretat garantida

Reutilitzable

Gamma de registradors de temperatura en funció dels rangs i temps que es necessitin

La seva aplicació és fonamental en el registre i control de la temperatura durant el seu transport.

Totalment reutilitzables.

Personalització d'acumuladors de fred

Gran part dels acumuladors, a partir d'unes certes quantitats podem personalitzar en mesures, impressió, grandària, etc…