CAIXES DE CARTÓ HOMOLOGADES PER A MERCADERIES PERILLOSES

Disposem de caixes de cartó homologades UN per al transport de mercaderies perilloses. Aquests sobreembalajes compleixen amb la norma ADR i amb les restriccions de la IATA.

CAIXES I EMBALATGES HOMOLOGATS UN PER A MMPP

La logística i transport de substàncies perilloses obliga a utilitzar envasos segurs i homologats, ja que qualsevol mal personal o material que pogueren causar seria responsabilitat directa del fabricador o remitent.

La línia d’envasos i embalatges de Tecnisample per al transport de mercaderies perilloses, compleix amb totes les especificacions i requeriments que l’ONU ha imposat per al transport i venda de substàncies perilloses.

Què és l'homologació UN?

L'homologació UN garanteix que un envàs compleix amb les condicions necessàries per a albergar substàncies perilloses d'una forma totalment segura.
Té una validesa de 5 anys i implica que aquests envasos han de complir amb determinades normes de disseny i embalatge, segons marquen les directrius del programa de gestió de qualitat controlat per l'organisme d'homologació, com la compatibilitat química amb el producte, la temperatura que pot aguantar en bon estat, o la resistència física, entre altres.

Caixes de cartó homologades UN per a mercaderies perilloses

Tecnisample ofereix als seus clients solucions d’embalatge de mercaderies perilloses, en el cas dels embalatges exteriors, disposem de caixes de cartó homologades UN per a l’envàs i transport segur de substàncies perilloses.

Caixes cartó 4G o 4GV

Caixes de cartó 4G homologades UN per al sobreembalaje de mercaderies perilloses.
Poden contindre envasos interiors específics de vidre, plàstic, metall i alumini.

4G

 • Només es poden utilitzar diferents envasos quan un nivell de prestació és equivalent a l’aprovat.
 • Se subministren amb els detalls de muntatge.

4GV

 • Poden contindre envasos interiors exempts de proves de qualsevol tipus, fins a un pes màxim determinat.
 • S’han d’embalar seguint les instruccions de muntatge.

Tecnisample disposa d’una àmplia gamma d’embalatges per a mercaderies perilloses, que compleixen estrictament la normativa reguladora.

Oblidi’s de la complexa reglamentació de les mercaderies perilloses i realitzi els seus enviaments amb total confiança, tenim la caixa més adequada per a les seves necessitats.

Caixes de cartó homologades per a mercaderies perilloses.

codi Mesures exteriors (mm.) Mesures interiors (mm.) Marcat UN Unitats / Pack
Cod. 0
180 x 160 x 225
175 x 155 x 213

4GV/X3/S/19

4G/X5/S/19

25
Cod.1
180 x 210 x 320
204 x 174 x 292

4GV/X3/S/19

4G/Y10/S/19

20
Cod.2
350 x 350 x 410
330 x 330 x 390

4GV/X10/S/05

4G/Y30/S/05

5
Cod. 3
280 x 200 x 320
275 x 195 x 300

4GV/X6/S/19

4G/X12/S/19

5
Cod. 12 **
450x350x400
440x340x380

4GV/X14/S

4G/X33/S

5
Cod. 90 **
470x600x400
570x370x430

4G/X60/S/20

4GV/X41/S/20

5
Cod. 94
800x600x760
780x580x610

4GV/X75/S

4G/X80/S

1

Palet integrat

Cod. 95
1200x800x860
1117x770x800
4G/Y250/S

1

Palet NO inclòs

** Requereixen d’un precinte extrafort (Cod. 39), per a ser embalades correctament.

TOTES LES CAIXES SE SUBMINISTREN AMB ELS DETALLS DE MUNTATGE.

Envasos i normatives. Quins requisits s'han de complir?

Perquè un envàs siga vàlid, haurà d’incloure la següent informació:

 • Codi del material
 • Dades del fabricador
 • Any de fabricació
 • País
 • Número i organisme d’homologació
 • Grup d’embalatge
 • Pressió de prova
 • Símbol dels envasos comprovats per l’ONU, conforme compleixen amb totes les mesures de seguretat establides.

Els envasos homologats també hauran d’incloure una etiqueta on tota aquesta informació romanga visible.

No complir amb els requeriments d’embalatge de l’ONU o un etiquetatge incomplet podria provocar que la venda o circulació de la mercaderia quedara prohibida en el punt de destí.

A més, els envasos de substàncies perilloses hauran de superar tests d’apilament i de caiguda, entre altres, i complir amb els requisits imposats en relació a la substància que alberga, la quantitat, el pes, etc.

Totes aquestes especificacions i normatives sobre envasos homologats es recullen en el ADR (Acord Europeu sobre el Transport internacional de mercaderies perilloses).

 • En l’Annex A del document s’inclouen totes les accions a realitzar en relació als envasos abans de transportar una mercaderia perillosa i distribuir-la, com la classificació de la mercaderia, la generació de la documentació pertinent, els controls anteriors a l’expedició de la mercaderia, etc.
 • En l’Annex B, en canvi, s’inclou tota la informació referida al transport, el tipus de vehicle que transportarà la mercaderia, l’equipament, l’elecció del conductor, etc.
  Aquests annexos s’actualitzen cada dos anys, per la qual cosa tota la informació relativa als envasos homologats UN i al transport de substàncies perilloses es manté actualitzada i disponible en internet.

El ADR estableix 13 categories per a poder classificar les mercaderies perilloses, agrupades segons el seu nivell de risc:

 • GRUP I (X), Matèries Molt Perilloses.
 • GRUP II (I), Matèries mitjanament perilloses.
 • GRUP III (Z), Matèries de perillositat menor.

Les normatives RID, IMDG, IATA i OACI recullen la informació necessària per als envasos homologats quant al transport marítim, aeri i per ferrocarril de mercaderies perilloses.