ACCESSORIS PER A L'EMBALATGE DE MERCADERIES PERILLOSES

Tots els complements necessaris per a realitzar l’embalatge i enviament de mercaderies perilloses amb total seguretat.

COMPLEMENTS I ACCESSORIS PER A L'EMBALATGE DE MERCADERIES PERILLOSES

Tot el necessari per a realitzar els seus enviaments de MMPP amb total seguretat

Els detalls són importants a l’hora de realitzar un enviament de substàncies perilloses. Un etiquetatge fora de norma o la falta d’un precinte de seguretat poden ser la diferència entre un enviament sense incidències o l’inici d’un llarg i costós tràmit.

Els complements i accessoris que Tecnisample utilitza en les seues solucions d’embalatge de mercaderies perilloses estan validats i provats perquè complisquen amb les normatives més exigents.

No li la jugue i utilitze material aprovat per als seus enviaments.

Etiquetes adhesives

Etiquetas adhesivas MMPP

Etiquetes homologades per a MMPP, explosius, gasos, inflamables, tòxics, infecciosos, radioactius, corrosius i perills diversos.

Envasos intermedis

Embalajes intermedios aluminio para el transporte de sustancias peligrosas

Envasos d’alumini situats entre els envasos interiors o primaris i l’embalatge exterior o sobreembalaje. (Segons ADR)

Precintes

Precintos Cajas mercancías peligrosas

Precintes de seguretat tipus brida, clau, bandes adhesives reforçades, etc. homologats UN per a MMPP segons normativa vigent.

Material de farciment

Vermiculita - Material de relleno

Vermiculita Bidons fabricats en xapa d’acer laminada, aptes per a contindre i transportar líquids, semisòlids o sòlids.

Els nostres accessoris i complements per a l’embalatge de substàncies o mercaderies perilloses estan homologats UN per al transport per via aèria, terrestre i marítima, segons reglamentacions OACI / IATA, ADR, RID i IMDG.

Solucions d'embalatge de MMPP

Una àmplia gamma d'envasos i embalatges que compleixen estrictament la normativa. La fórmula més adequada per al transport de substàncies perilloses.