+(34) 936 388 090

CASOS D'ÈXIT

Logística de productes per a la seva certificació i qualitat

Empresa nacional d’inspecció i certificació de productes, proveïdor a empreses de tot el món per assegurar la qualitat i seguretat dels seus productes i processos. Precisava d’un operador logístic capaç de recollir mostres en tot el territori peninsular i illes

Emmagatzematge i distribució de mostres arreu del món

Empresa multinacional dedicada a la fabricació d’ingredients per a la conservació dels aliments i a la preservació de la salut amb innovadores solucions. A causa de la seva extensa gamma de productes i mercats, precisava un servei d’emmagatzematge i distribució de mostres arreu del món, inclosses Mercaderies Perilloses.

Ciències de la salut, recerca i transport de mostres biològiques

Institut de recerca líder en el camp de la recerca de teràpies de malalties cròniques, càncer i medicina personalitzada. Precisava per a la logística dels seus assajos clínics una empresa que complís amb serveis molt diversos, per al compliment de tots els requisits de les mostres i espècimens biològics a transportar.

dddd