COMPLEMENTS I ACCESSORIS PER A L'EMBALATGE DE MMPP

Tot el necessari per a realitzar els seus enviaments de mercaderies perilloses amb total seguretat

Home / Embalatges Mercancias Perilloses / Complements i accessoris per a l’embalatge de MMPP

Els detalls són importants a l’hora de realitzar un enviament de MM.PP. Un etiquetatge fora de norma o la falta d’un precinte de seguretat poden ser la diferència entre un enviament sense incidències o l’inici d’un llarg i costós tràmit.

Els nostres accessoris estan validats i provats perquè compleixin amb les normatives més exigents en matèria de mercaderies perilloses.

embalaje-muestras-mercancia-peligrosa1

No la hi jugui i utilitzi material aprovat per als seus enviaments.

Etiquetes adhesives MM.PP.

Etiquetes homologades per a mercaderies perilloses per a explosius, gasos, inflamables, comburents, tòxics, infecciosos, radioactius, corrosius i perills diversos

Embalatges intermedis

Són embalatges situats entre els objectes o envasos interiors i l’embalatge exterior. (Segons ADR 2003 Acord Europeu de Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera)

Precintes

Disposem de tota mena de precintes de seguretat tipus brida, clau, bandes adhesives reforçades, etc. homologats UN per a mercaderies perilloses segons normativa vigent.

Material de farciment

Vermiculita - Material de relleno

Vermiculita un material estèril, inert i incombustible molt adequat com de farciment en embalatges que continguin productes líquids perillosos.