LOGÍSTICA

Serveis personalitzats per a operadors logístics d’acord a les necessitats especifiques de les mercaderies a transportar. Principalment substàncies perilloses i també de productes que requereixen la cadena de fred.

Home / Logística / Documentació

DOCUMENTACIÓ

Confecció de documentació específica

Amb més de 25 anys d’experiència hem tramitat milers d’enviaments de transport de mercaderies perilloses i mostres especials per als sectors Químic-Biotech i Biomèdic, tant per als nostres serveis de transport com per a operadors logístics i transitaris.

Tecnisample compta amb una sòlida experiència en la confecció de Fitxes de Dades de Seguretat i declaracions de perillositat per a qualsevol substància o producte químic en compliment de les diferents normatives vigents (USA, SGA-GHS, ADR), etc.

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres arreu del món amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres arreu del món amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres arreu del món amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Declaracions de perillositat

Aquestes fitxes són fonamentals per a conèixer els procediments idonis de manipulat, emmagatzemat i transport de substàncies perilloses a fi de prevenir els accidents laborals i facilitar els primers auxilis i les tasques de prevenció, extinció o descontaminació.
* Fitxa de Dades de Seguretat USA
* Fitxa de Dades de Seguretat GHS
* Instruccions Escrites al Conductor (ADR)
* Etiquetes