Logística

Serveis personalitzats per a operadors logístics d’acord a les necessitats especifiques de les mercaderies a transportar. Principalment substàncies perilloses i també de productes que requereixen la cadena de fred.

Home / Logística / Sectors

sectors

Transitaris

Com a especialistes en mercaderia perillosa i substàncies biològiques que requereixen un transport molt específic. Donem suport a les empreses transitàries en la gestió i coordinació del transport internacional d’aquesta mena de mercaderies. A més d’oferir diversos serveis logístics.

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres arreu del món amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres arreu del món amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres arreu del món amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Operadors logístics

Complementem amb l’operador logístic aquells processos més complexos i específics en serveis especials d’enviaments de substàncies o materials perillosos i tòxics o sensibles a la temperatura, que abasten des d’essències químiques industrials o mostres d’assajos clínics.
A part dels nostres serveis de suport, oferim una àmplia gamma d’embalatges d’un sol ús o reutilitzables per als seus enviaments.