MERCATS QUE REQUEREIXEN LOGÍSTIQUES ESPECIALS

Prestem serveis especialitzats a mercats que fabriquen o operen amb productes sensibles a la temperatura, infecciosos, perillosos o d’alt valor, que puguen requerir un embalatge i una logística especials per a garantir la seua seguretat i qualitat durant el transport i emmagatzematge.

Mercats AMB LOGÍSTIQUES ESPECIALITZADES

Oferim solucions de logística especialitzada, dirigides a mercats que fabriquen o operen amb productes sensibles a la temperatura, infecciosos, perillosos o d’alt valor, que puguen requerir un manipulat, embalatge i una logística especials, per a garantir la seua seguretat i qualitat durant el transport i emmagatzematge.

El nostre centre de negoci es basa a oferir serveis integrals que abasten des de la consultoria, la documentació, el manipulat, l’embalatge o reembalatge, la logística a temperatura controlada i el transport de mostres biomèdiques, productes especials o mercaderies perilloses, a més de disposar d’una àmplia gamma de caixes i embalatges per a les empreses que requereixen logístiques especials, cobrint qualsevol sector industrial.

Sectors en els quals tenim especial incidència

Ciències de la vida

El transport i emmagatzematge de productes sensibles o peribles, teixits, òrgans, productes farmacèutics, productes biològics, vacunes i dispositius mèdics, entre altres, requereixen un maneig i transport acurats per a mantindre la seua qualitat i eficàcia.

Recerca i desenvolupament R+D

Per al sector de R+D és essencial garantir que les mostres es manegen i transporten de manera adequada, mantindre el control de la cadena de subministrament, gestionar residus i reciclatge de manera responsable, i complir amb les normes i regulacions de seguretat.

Biomèdic

El sector biomèdic exigeix garantir la qualitat i eficàcia dels productes biomèdics durant tot el procés de transport i emmagatzematge. Això inclou el control de temperatura, l'embalatge especialitzat, el monitoratge i seguiment i el compliment normatiu

Farmacèutic

La logística de productes en el sector farmacèutic és un procés crític per a la seguretat i eficàcia d'aquests. Implica la protecció del producte contra l'exposició a la llum, la humitat, les temperatures extremes i la contaminació durant tot el procés, des de la producció fins a l'administració al pacient.

Químic

Els productes químics són materials perillosos que han de ser manejats i transportats amb precaució per a evitar accidents i danys a persones o al medi ambient. És imprescindible complir amb les normes d'embalatge i etiquetatge, així com els protocols de seguretat de transport i emmagatzematge.

Logística i Transport

Com a especialistes en mercaderies perilloses, substàncies biològiques i productes amb cadena de fred, que requereixen un transport molt específic, oferim serveis personalitzats per a operadors logístics d'acord amb les necessitats específiques de les mercaderies a transportar, tant a nivell nacional com internacional.

Solucions d'embalatge i logística especialitzada

Serveis personalitzats per a la gestió de mostres, el transport de productes infecciosos, mercaderies perilloses o sensibles a la temperatura.