INDÚSTRIA QUÍMICA

Els productes de la indústria química són materials perillosos que han de ser manejats i transportats amb precaució i en compliment amb les normes d’embalatge, etiquetatge i seguretat.

indústria química

La indústria química és una de les més importants i diverses del món, ja que es dedica a la producció i comercialització d’una àmplia gamma de productes químics, que poden ser utilitzats en diverses indústries, com la farmacèutica, alimentària, tèxtil, energètica, automotriu, construcció, entre altres.

No obstant això, també és una indústria que ha de ser regulada i controlada, ja que alguns dels seus productes poden ser perillosos per a la salut i el medi ambient si no es manegen adequadament.

La indústria química es divideix en diversos subsectors:

  • Químics bàsics: Es refereix a la producció de productes químics inorgànics com el clor, àcid sulfúric, soda càustica i amoníac, que s’utilitzen com a matèries primeres per a la fabricació d’altres productes químics.
  • Petroquímica: Es refereix a la producció de productes químics a partir d’hidrocarburs, com l’etilé, propilé i benzé. Aquests productes químics s’utilitzen com a matèries primeres per a la fabricació de plàstics, fibres sintètiques, resines i altres productes.
  • Química fina: Es refereix a la producció de productes químics orgànics d’alta puresa i valor afegit, utilitzats en la fabricació de productes farmacèutics, productes químics especialitzats i en la investigació científica.
  • Productes químics de consum: Inclou productes químics utilitzats en la vida diària, com a productes de neteja, cosmètics, fragàncies, entre altres.

Els productes del sector químic s’utilitzen en moltes àrees de la vida i de la indústria, la qual cosa ho converteix en un dels més rellevants. No obstant això també és de les més regulades per la naturalesa perillosa de molts dels seus productes.

Industria Química
Mercado químico

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres a tot el món amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Tecnisample és el seu partner ideal en l’enviament de mostres a tothom amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Tecnisample és el seu partner ideal en l’enviament de mostres a tothom amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Solucions de logística especialitzada per al sector químic

Industria química
Etiquetas químicos

La logística per al sector químic és un procés crític i complex que involucra la planificació, l’execució i el control de la gestió de materials i productes químics al llarg de tota la cadena de subministrament.

En Tecnisample oferim un servei integral que abasta des de la consultoria, la documentació, el manipulat, l’embalatge i el transport de mercaderies perilloses.

  • Seguretat: La seguretat és primordial en la logística per al sector químic. Els productes químics són materials perillosos i han de ser manejats i transportats amb precaució per a evitar accidents i danys a les persones i al medi ambient.
  • Embalatge i etiquetatge: disposem d’una àmplia gamma d’embalatges homologats UN i personal especialitzat en les normes d’embalatge i etiquetatge dels productes químics, així com els protocols de seguretat de transport i emmagatzematge.
  • Emmagatzematge: Els productes químics han d’emmagatzemar-se en àrees específiques, que estiguen ben ventilades i segures per a evitar incendis, fugides i altres problemes. A més han d’estar organitzats i etiquetatges correctament per a una fàcil identificació i accés.
  • Transport: El transport és un component crític de la logística química. Els productes químics han de ser transportats per camions, vaixells, avions o trens que complisquen amb els requisits de seguretat i estiguen equipats amb sistemes de contenció i monitoratge per a evitar fugides i vessaments. Els acords que Tecnisample té amb els principals operadors logístics ens permeten donar el millor servei al millor preu.
  • Compliment normatiu: El compliment normatiu és essencial per a protegir la salut i el medi ambient, però també per a evitar sancions i multes.

Tecnisample com a empresa especialitzada en la logística de mercaderies perilloses, compleix amb els estàndards de seguretat, incloses les normes d’embalatge i etiquetatge dels productes químics, així com els protocols de seguretat de transport i emmagatzematge.

Solucions de logística i embalatge
per a la Indústria Química

Els nostres productes compleixen amb la normativa i els estàndards vigents