LOGÍSTICA I TRANSPORT

Serveis a operadors logístics personalitzats d’acord amb les necessitats especifiques de les seves mercaderies a transportar. Principalment MMPP i també de productes amb cadena de fred.

logística i transport

Com a especialistes en mercaderies perillosa i substàncies biològiques que requereixen un transport molt específic, donem suport als operadors logístics i empreses transitàries, en la gestió i coordinació del transport internacional de MMPP.

Oferim diversos serveis logístics com el manipulat, re-embalatge, embalatge, emmagatzematge, documentació, transport i distribució de mercaderies perilloses i/o productes especials.

Amb Tecnisample, tant operadors logístics com couriers especialitzats, tenen accés a una completa gamma de serveis i embalatges que funcionen perfectament per a tots els rangs de temperatura com per a hores de trànsit, tant per a lliuraments de curt com de llarg recorregut, ja siga a nivell nacional com a internacional.

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres a tothom amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Tecnisample és el seu partner ideal en l’enviament de mostres a tothom amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Tecnisample és el seu partner ideal en l’enviament de mostres a tothom amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Solucions especialitzades per al sector logístic i de transport

Soluciones especializadas para el sector logístico y de transporte

Operadors logístics

Complementem amb l’operador logístic aquells processos més complexos i específics en serveis especials en enviaments de MMPP i tòxics o sensibles a la temperatura que abasten des d’essències químiques industrials a mostres d’assajos clínics.

Oferim la solució més idònia per a cada operació:

  • Gestió integral de les seves expedicions
  • Manipulat i embalatge o reembalatge de mercaderies perilloses
  • Consulting ADR
  • Consulting IATA
  • Documentació especialitzada i etiquetat
  • Logística a temperatura controlada (coldchain)
  • Embalatges homologats, isotèrmics, d’un sol ús o reutilitzables.

Solucions d'embalatge i logística
a temperatura controlada

Garantim un transport segur mantenint els rangs de temperatura, tant per a mercaderies perilloses com productes sensibles i peribles