QUÍMIC & BIOTECH

Ofrecemos un servicio integral que abarca desde la consultoría, la documentación, el manipulado, el embalaje y el transporte de mercancías peligrosas.

Home / Químic & Biotech / Embalatges MMPP

EMBALATGES MMPP

Caixes i embalatges homologats UN

El transport de mercaderies perilloses exigeix la utilització d’envasos i embalatges homologats UN.

  • Caixes homologades per a mercaderies perilloses
  • Caixes isotèrmiques homologades UN
  • Bidons polietilè tapa mòbil
  • Complements

La nostra àmplia gamma d’EMBALATGES DE MMPP compleixen estrictament la normativa reguladora d’aquesta mena d’embalatges.

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres arreu del món amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres arreu del món amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres arreu del món amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Els sistemes d’embalatge per a mercaderies perilloses segons la seva via de transport –carretera, maríti i aèri- en el pla nacional i internacional, estan regulats segons la normativa ADR-RID, IMDG, IATA-OACI.

  • ADR: Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per carretera.
  • RID: Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per ferrocarril.
  • IMDG: Codi Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses.
  • IATA: Associació Internacional de Transport Aeri que regula el trànsit aeri mundial.
  • OACI: Organització d’Aviació Civil Internacional és l’òrgan consultiu de les Nacions Unides quant a Aviació Civil Internacional