GESTIÓ DE MOSTRES

Som el partner ideal per a la gestió i el transport de mostres comercials, mostres de mercaderies perilloses i mostres biològiques. Ens encarreguem de tota la logística sempre respectant la cadena de fred.

GESTIÓ DE MOSTRES

Serveis relacionats amb la gestió de mostres comercials, mostres biològiques o mostres de mercaderies perilloses

Tecnisample posseeix una llarga experiència en la gestió de tota mena de mostres, proporcionat serveis integrals, des de la comanda fins a l’enviament, passant per emmagatzematge, manipulat, fraccionament, embalat, etiquetatge i documentació.

Maximitzi el benefici i redueixi costos en externalitzar aquest servei:

 • Optimitzi espai i estructura per a dedicar-la al seu negoci
 • Consulting en maneig de mercaderies perilloses i/o enviaments internacionals
 • Limitació d’incidències, en assegurar que els seus enviaments estan degudament embalats, etiquetatges i documentats.
 • Menor desaprofitament, en portar un control exhaustiu dels seus inventaris
 • Estalvi en el cost d’embalatge
 • Reducció de temps i costos de manipulació i transport, gràcies als acords que mantenim amb els principals operadors logístics

Mercats als quals donem suport en la gestió de mostres

 • Farmacèutic
 • Químic
 • Petroli i derivats
 • Alimentari
 • Biomèdic
 • Cosmètic
 • Productes peribles i perillosos
 • Ciències de la vida
 • R+D | Recerca i Desenvolupament
 • Logística i Transport

Tecnisample garanteix un servei integral com a únic interlocutor

Gestió de mostres comercials

Les mostres comercials representen un actiu fonamental per a les empreses ja que d’elles depenen els seus futurs demanats. Una bona gestió de mostres assegura un millor retorn de la inversió i una major satisfacció del client.

 • Emmagatzematge a temperatura ambient o temperatura controlada.
 • Fraccionament i manipulat de productes incloent mercaderies perilloses
 • Manipulació i enviament de mostres a petició
 • Cambra blanca i envasat en atmosfera modificada (MAP)
 • Embalatge, marcat i etiquetatge de les mostres d’acord amb les normatives vigents en els diferents països i transportistes.
 • Confecció rigorosa de tota la documentació necessària per a l’enviament i despatx de mercaderies, siguin perilloses o no.
 • Gestió d’estoc, control i seguiment d’existències amb sistema d’alertes per quantitat i venciments
 • Accés al back-end en temps real per a consulta de detalls d’estoc, estat de comandes, costos, etc.
 • Servei de seguiment i incidències amb notificació via e-mail
 • Fabricació pròpia de Gel sec

Tecnisample, el mètode més ràpid, senzill i segur d’enviar mostres arreu del món.

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres arreu del món amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Tecnisample és el partner ideal en l’enviament de mostres arreu del món amb un servei segur, fiable i amb un sol interlocutor.

Gestión de muestras de Mercancías Peligrosas

Gestió de mostres de MMPP

Amb gran experiència en la gestió de mostres de mercaderies perilloses i serveis logístics per al sector Químic & Biotech. Coneixem el valor que pot aconseguir una mostra fruit de R+D associat a sectors industrials a l’avantguarda tecnològica.

En Tecnisample oferim servei d’embalatge i empaquetat per a tercers de mostres i/o mercaderies perilloses. La normativa considera com a mercaderies perilloses no sols els articles o substàncies que posseeixen òbvies característiques potencialment perilloses com és el cas de: àcids, alcohols, combustibles, explosius, materials radioactius, etc. sinó també altres articles i substàncies d’ús diari en la llar, com ara: llevataques, aerosols, termòmetres, colònies, etc. que en ser considerades mercaderies perilloses estan subjectes a les reglamentacions de transport ADR i IATA.

La seguretat i fiabilitat són un aspecte crític en la recerca i el diagnòstic mèdic.

L’enviament o recollida de mostres biològiques ha de realitzar-se sempre coneixent els protocols de treball dels laboratoris d’origen i dels centres de destinació, amb especial atenció a la logística a temperatura controlada durant el trànsit.

En el cas d’enviament de material biològic o mostres infeccioses, és obligatòria la traçabilitat.

Conscients de tot això, en Tecnisample prestem especial dedicació al transport de mostres biològiques i medicaments.

Amb una àmplia experiència en la gestió de mostres biològicas i l’enviament de material biològic, els principals centres de recerca i hospitals confien en Tecnisample la gestió logística de centenars d’assajos clínics i mostres cada any.

Tipologia de mostres amb les quals treballem:

 • Mostres per a Assajos Clínics i fàrmacs
 • Proves mèdiques
 • Diagnòstic
 • Mostrejos anti-dopatge
 • Esperma, òvuls i embrions
 • Mostres i espècimens biològics (vacunes, sèrum, mostres de sang, esperma, cèl·lules mare, cordó umbilical, mostres biològiques en general, òrgans i teixits, etc…), o
 • Matèries infeccioses que puguin contenir agents patògens

Serveis logístics i embalatges específics per a la gestió de mostres