MERCADERIES PERILLOSES

Servei integral de logística de mercaderies perilloses complint amb les normatives vigents. Ens encarreguem de la documentació, l’embalatge, la logística i el transport.

LOGÍSTICA DE MERCADERIES PERILLOSES

A Tecnisample oferim un servei integral que abasta la consultoria, el manipulat, l'embalatge, la documentació i el transport de mercaderies i/o substàncies perilloses, tant si requereixen com si no el trànsit a temperatura controlada.

La logística de mercaderies perilloses per la seua singularitat requereix una atenció i coneixement especialitzat per a garantir la seguretat de persones i medi ambient.

Transport de mercaderies perilloses

Els nostres professionals compten amb la formació i l’experiència necessàries per a manejar de manera segura i legal tots els aspectes de la logística i transport de matèries perilloses.

Oferim serveis de consultoria per a assegurar que complim amb totes les regulacions governamentals i normatives internacionals (ADR – IATA).

Comptem amb una àmplia gamma d’embalatges adequats per a transportar tot tipus de mercaderies perilloses, envasos i embalatges homologats UN i etiquetes per a mercaderies perilloses que compleixen amb les normatives vigents.

Els nostres acords amb els principals operadors logístics que compleixen amb els estàndards de seguretat requerits per al transport i enviament de mercaderies perilloses, ens permet oferir un servei integral de logística de MMPP com a únic interlocutor.

Embalaje y logística de mercancías peligrosas

En TECNISAMPLE ens encarreguem de qualsevol procés de manipulat i embalatge, expedició i documentació de les seues mercaderies perilloses o mostres de matèries perilloses.

Depenent de les seues necessitats, pot entregar i recollir el producte embalat en les nostres instal·lacions o optar per utilitzar el nostre servei de recollida i lliurament.

¿Qué son las mercancías peligrosas?

Las materias peligrosas son artículos o sustancias capaces de poner en riesgo la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente, y están clasificadas como tales por la reglamentación sobre mercancías peligrosas. En general se consideran aquellas sustancias cuya peligrosidad es obvia, tales como: ácidos, alcoholes, combustibles, explosivos, materiales radiactivos, etc. Además otros artículos y sustancias de uso diario en el hogar, tales como, productos para lavar la ropa, aerosoles, termómetros, aditivos alimenticios, perfumes, productos químicos y equipos electrónicos, etc.

Què és l'homologació UN?

L’homologació UN garanteix que l’embalatge compleix amb les condicions necessàries per a contindre substàncies perilloses de forma totalment segura. Assegurant la resistència física de l’envàs, la compatibilitat química amb el producte, el control del rang de temperatura perquè la mercaderia perillosa aguant en bon estat, a més d’assegurar la traçabilitat dels envios i el compliment de totes les mesures de seguretat establides per les Nacions Unides.

L’embalatge haurà d’incloure el codi del material, el grup d’embalatge, les dades del fabricador, l’any de fabricació, el país, número i organisme d’homologació, la pressió de prova i el símbol dels envasos comprovats per l’ONU.

Les especificacions i normatives sobre envasos homologats es recullen en el ADR (Acord Europeu sobre el Transport internacional de mercaderies perilloses per carretera). L’Annex A inclou totes les accions necessàries per al manipulat, classificació, empacat, transport i distribució de mercaderies perilloses així com la generació de la documentació pertinent, els controls anteriors a l’expedició de la mercaderia, etc.
Les normatives RID, IMDG, IATA i OACI, regulen l’envasament i transport de mercaderies perilloses per al transport marítim, aeri i per ferrocarril.

Caixes i embalatges homologats UN

El transport de mercaderies perilloses exigeix la utilització d’envasos i embalatges homologats UN.

  • Caixes homologades per a mercaderies perilloses
  • Caixes isotèrmiques homologades UN
  • Bidons polietilé tapa mòbil
  • Complements

La nostra àmplia gamma d’embalatges amb homologació UN, específics per al transport de MMPP , compleixen estrictament amb les vigents normatives Europees ADR i IATA que regulen aquest tipus d’embalatges.

Fem segur el transport de les seues mercaderies perilloses.

Embalajes homologados  UN

Tecnisample, el mètode més ràpid, senzill i segur d'enviar mercaderies perilloses a tothom.

Consulting de mercaderies perilloses

La logística de MMPPs requereix un alt grau de coneixement i especialització. En Tecnisample donem solucions per a la logística de Mercaderies Perilloses, a través de personal titulat en el transport per via Aèria (IATA) i terrestre (ADR – RIMP).

La nostra acreditació com a expedidors especialitzats en matèries perilloses li permetrà donar solució a les seues necessitats i li guiarem i assessorarem en qualsevol aspecte per al total compliment de les Reglamentacions de transport a fi d’evitar retards en els enviaments, perdudes o quantioses sancions.

> Consulting ADR

> Consulting IATA

Consulting de mercancías peligrosas

Gestió documental especialitzada en matèries perilloses

TECNISAMPLE compta amb una sòlida experiència en la tramitació d’enviaments de mercaderies perilloses i mostres especials, tant per als nostres serveis de transport aeri com per a operadors logístics i transitaris.

Declaracions de perillositat

  • Fitxa de Dades de Seguretat USA
  • Fitxa de Dades de Seguretat SGA – GHS
  • Instruccions Escrites al Conductor (ADR)
  • Etiquetes

Més de 25 anys ens abalan en la confecció de declaracions de perillositat per a qualsevol substància o producte químic en compliment de les diferents normatives vigents.

Les fitxes de seguretat que ens entrega el client o fabricador, són fonamentals per a conéixer els procediments idonis de manipulat, emmagatzemat i transport de substàncies perilloses a fi de previndre els accidents laborals i facilitar els primers auxilis i les tasques de prevenció, extinció o descontaminació.

Gestión documental especializada en materias peligrosas