CONSULTING ADR

L’assessorem i ens encarreguem de tot el procés perquè pugui enviar les seves mercaderies perilloses complint amb la normativa ADR de la Unió Europea.

CONSULTING ADR

Portem els productes perillosos on necessiti

A Tecnisample oferim serveis de consultoria ADR per a ajudar els nostres clients a complir amb les regulacions i normatives internacionals aplicables al transport de mercaderies perilloses per carretera, incloent-hi la documentació requerida, la selecció dels mitjans de transport adequats, l’embalatge i l’etiquetatge de les mercaderies, i la formació del personal.

Código ADR

Què és l'ADR?

Les sigles ADR, acrònim de l’anglés Agreement on Dangerous Goods by Road, traduït a l’espanyol significa Acord Europeu sobre el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera, és un acord internacional que estableix les regulacions i normes per al transport segur de mercaderies perilloses per carretera.

La normativa ADR és aplicable a tots els països membres de la Unió Europea i també a altres països que han ratificat l’acord.
La norma ADR cobreix una àmplia gamma d’aspectes relacionats amb el transport de mercaderies perilloses, incloent-hi la classificació, l’embalatge, l’etiquetatge, la documentació, la formació i la seguretat en el transport.

Consulti com transportar les seves MMPP

En l'enviament de substàncies perilloses s'ha de garantir un transport segur i ordenat per carretera sense danyar la salut humana o animal, ni el medi ambient.

Qui està interessat en l'ADR?

Han de tindre en compte la normativa ADR totes aquelles persones que intervenen en el procés de manipulació, embalatge o transport de materials perillosos.

D’acord amb les disposicions del transport nacional i internacional per carretera de conductors de càrrega perillosa (ADR), els conductors de vehicles o operadors logístics han d’obtindre el Certificat de Capacitació per al Transport de Mercaderies Perilloses (SRC5).
Els transports han de complir amb les característiques tècniques adequades i obtindre el certificat de conformitat del vehicle; un certificat emés per l’autoritat competent del país en el qual està registrat el vehicle o l’organització autoritzada per al transport de mercaderies perilloses.

Transporte ADR