APOSTEM PER LA SOSTENIBILITAT

Tecnisample està totalment compromesa amb el desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, per aqueix motiu invertim cada any a millorar els nostres productes i processos, per a reduir la petjada de carboni.

Tecnisample, una empresa compromesa amb el medi ambient

A Tecnisample treballem per un desenvolupament sostenible, respectuós amb el medi ambient, optimitzant productes i serveis per a reduir la petjada de carboni.

Desenvolupem tecnologies i solucions innovadores i sostenibles per a l’embalatge i la logística de mostres, substàncies especials i mercaderies perilloses, requerisquen o no temperatura controlada.

A TECNISAMPLE som conscients que la sostenibilitat en les empreses requereix un esforç d'innovació empresarial de la magnitud del repte.

Combatre el canvi climàtic i la descarbonització de l’economia és el repte comú més gran que tenim per davant.

Les empreses tenim un paper crucial en la consecució d’una economia més sostenible, alineada amb els compromisos de mitigació i adaptació inclosos en els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i els criteris Environment, Social, Governance“ESG”.

Tecnisample comprometida con la sostenibilidad

Avançar en sostenibilitat ens permet guanyar en productivitat reduint la dependència de recursos i matèries primeres.

D’aquest manera, podem accedir a nous mercats i clients aportant-los valor amb nous serveis logístics i embalatges més sostenibles, d’acord amb la creixent exigència en la regulació mediambiental.

Tot això sense perjudici de l’estricte compliment de les condicions que exigeix la nostra especialitat en el transport de mostres biològiques, mercaderies perilloses i materials especials, logística a temperatura controlada i cadena de fred.

Ens sumem a les empreses de tot el món que avancen en els seus objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI), per a controlar el canvi climàtic i en 2050 aconseguir les zero emissions netes de carboni “NET ZERO”.

Per a aconseguir aquests propòsits, a TECNISAMPLE, actuem en dues línies:

  • Reduint la nostra petjada de carboni en els processos interns.
  • Eco-innovant en embalatge i serveis logístics circulars, per a reduir la petjada ecològica en la cadena de subministrament dels nostres clients.

Tecnisample aposta per una logística sostenible

Tecnisample apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente

Compromesos amb la sostenibilitat els nostres serveis logístics estan encaminats a contribuir a una cadena de subministrament més respectuosa amb l'entorn i el medi ambient.

El transport és una activitat clau amb un alt marge de millora cap als objectius de sostenibilitat.

Des de vehicles o mitjans de transport que reduïsquen les emissions de CO₂ fins al màxim aprofitament de l’espai en cada viatge i l’ús de materials més sostenibles, reciclables o reutilitzables en l’embalatge.

EATECNISAMPLE ens preocupa com incideix tot això en la cadena de subministrament, per això desenvolupem una relació més eco-innovadora amb proveïdors i clients per a renovar constantment en serveis logístics més “verds” i un embalatge que implemente l’economia circular preservant en tot moment les condicions de seguretat i rangs de temperatura exigides.

La nostra aposta es basa en l’ús de materials sostenibles i el desenvolupament d’una nova generació d’embalatges reciclables i embalatges reutilitzables, combinats amb serveis clau en mà com la logística inversa, que comprenen des del transport de mostres, a qualsevol producte especial o mercaderia perillosa que requerisca cadena de fred o temperatura controlada.

Els nostres objectius de logística sostenible

Reduir CO₂

Reduir tot tipus de contaminació, optimitzant o utilitzant mitjans de transport menys emissors de CO₂

Reciclabilitat

Ús responsable i racional de recursos i/o subministraments. Incrementar el reciclatge de materials per a embalatge, la reutilització de caixes i contenidors, etc.

Sostenibilitat

Calcular la petjada de carboni de les operacions logístiques, analitzar el seu impacte i a partir d'aquest, decidir les mesures a implementar per a millorar els resultats quant a sostenibilitat.

Optimització

Implementar mesures d'optimització de la cadena de subministrament des del producte i el seu embalatge fins a les rutes de transport amb la finalitat de minimitzar l'impacte ambiental.

Beneficis de la logísitica sostenible per als nostres clients

En implementar i complir amb estratègies per a la protecció del medi ambient en els nostres serveis i productes contribuïm a millorar la seua responsabilitat social i reputació davant els seus clients i davant la societat.

En implementar sistemes a través de tecnologies i energies renovables disminuïm les emissions de CO2 generades en els nostres processos, repercutint positivament en els productes i serveis que prestem.

Adoptem mesures en la logística que incrementen l’eficiència, l’efectivitat i reduint costos.

Contribuïm, amb tots aquests beneficis al compliment del CERTIFICAT ISO 14001 de Sistemes de Gestió Ambiental. Norma internacional que permet optimitzar la gestió de recursos i residus, reduint els impactes ambientals derivats de les activitats.