Serveis

•  Gestió de mostres de    mercaderies perilloses
•  Manipulació i embalatge
•  Solucions a mida

Logística

•  Mostres MMPP
•  Substàncies MMPP amb    cadena de fred

Gestió documental

•  Consulting MMPP
•  Documentació especialitzada


Embalatges MMPP

•  Caixes i embalatges homologats    UN

Sectors

  Centres de recerca    Universitats
  Alimentació (Food-tech)
  Cosmètica
  Centres tecnològics
  Química
  Farmacèutica